مجلۀ طب دامی ایران

(فصلنامۀ علمی-پژوهشی)

 

احتراما باستحضار میرساند  از تاریخ 1398/05/20 صدور نامه پذیرش به صورت دستی ممنوع گردیده و "دریافت نامه پذیرش "مقالات پذیرفته شده فقط از طریق سایت مجله امکانپذیر خواهد بود .

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Iran J Vet Med

ترتیب انتشار: فصلنامۀ علمی-پژوهشی

زبان انتشار: انگلیسی با خلاصۀ فارسی

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 0.50  (50درصد)

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

 

       Creative Commons License           

 

               

DOAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 1، دی 1401 

عوامل عفونی - بیماریها

بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه

صفحه 19-26

10.32598/ijvm.17.1.1005256

محمدثانی قذافی؛ یوسف یعقوبو؛ عبداقادر عثمان جنیدو؛ محمد بشیر بلو؛ آسینامای آتلیامای بیتروس؛ علی ابراهیم موسوا؛ بشیرو گربا؛ حبیبه لاوال


فیزیولوژی

مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان

صفحه 37-46

10.32598/ijvm.17.1.1005272

ادوچی او چوکوو؛ چینهدوم اوچه املیکه؛ نوایزه جی کویه فوم؛ سیلوستر ان ایبکایلو؛ اوفوومه او اکاکیتی؛ ساموئل قاسی؛ اگوسا ای ایاره


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis)

صفحه 53-64

10.32598/ijvm.17.1.1005235

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ امیر رستمی؛ علیرضا وثوق افخمی؛ سمیه داودی پور؛ مرضیه قلیخانی؛ سیدحسین مدرس


بهداشت و پرورش آبزیان

اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی

صفحه 87-98

10.32598/ijvm.17.1.1005059

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالیشاهی؛ بهاره شعبانپور؛ رضا صفری؛ مریم دانشور


گزارش علمی

فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

صفحه 99-106

10.32598/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار