مجلۀ طب دامی ایران

(فصلنامۀ علمی-پژوهشی)

 

احتراما باستحضار میرساند  از تاریخ 1398/05/20 صدور نامه پذیرش به صورت دستی ممنوع گردیده و "دریافت نامه پذیرش "مقالات پذیرفته شده فقط از طریق سایت مجله امکانپذیر خواهد بود .

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Iran J Vet Med

ترتیب انتشار: فصلنامۀ علمی-پژوهشی

زبان انتشار: انگلیسی با خلاصۀ فارسی

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 0.50  (50درصد)

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

 

  Creative Commons License           

 

               

DOAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 4، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها

صفحه 301-308

10.32598/ijvm.17.4.1005368

آنوتا اکتر؛ سابوج رحمان؛ ابو حنیف؛ مرضیه رحمان؛ نسرین سلطانا جوینا؛ محمودول عالم


بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان

صفحه 345-352

10.32598/ijvm.17.4.1005282

پرهام متقیان؛ افشین رئوفی؛ امید مددگار؛ آریا بدیعی؛ ایرج اشرافی تمایی


آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد-شاهد در سطح گله

صفحه 383-392

10.32598/ijvm.17.4.1005289

اکرم بحرینی‌پور؛ علیرضا باهنر؛ زهرا بلوکی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ صمد لطف اله زاده؛ کریم امیری


اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی

صفحه 393-400

10.32598/ijvm.17.4.1005346

هدی جواهری بارفروشی؛ سعید اسماعیل خانیان؛ نوید داداشپور دواچی؛ نادر اسدزاده؛ رضا مسعودی


گزارش علمی

آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

صفحه 409-414

10.32598/ijvm.17.4.1005214

امیر اصغری باغ خیراتی؛ سارا شکرپور؛ محمد حسن زاده؛ جواد جاوید نژاد؛ جمشید رزمیار


گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان

صفحه 415-422

10.32598/ijvm.17.4.1005231

محمد بابائی؛ مرتضی یاوری؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی کلانتری حصاری