اهداف و چشم انداز

هدف مجلۀ طب دامپزشکی چاپ به‌روزترین مقالات با رعایت تمامی موازین چاپ و نشر بین‌المللی است. در همین راستا از تمامی محققین و فرهیختگان و دانشمندان می‌خواهد که آن را در این مسیر همراهی کنند. مجلۀ طب دامپزشکی مقالات ارجمندان عزیز را در زمینه‌های آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، داروشناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی، بیولوژی مولکولی، پاتولوژی، بهداشت عمومی، انگل شناسی، بیماری‌های عفونی، علوم بالینی، جراحی، اپیدمیولوژی، غدد درون ریز، تغذیه، دامپزشکی جایگزین، رفاه و تکامل مورد بررسی و داوری قرار می‌هد. بدیهی است در صورت مناسب بودن مقاله در اسرع وقت به چاپ خواهد رسید.