اخبار و اعلانات

مجله دامپزشکی ایران در پایگاه اسکاپوس نمایه شد

اطلاعات مقالات منتشر شده در مجله دامپزشکی ایران، از سال 2021 به تدریج در پایگاه نمایه سازی استنادی اسکاپوس، اضافه گردیده است. از نویسندگان محترم، دعوت میکنیم تا مقالات خود را در قلمرو موضوع دامپزشکی، به مجله دامپزشکی ایران ارسال کنند.  مجله دامپزشکی ایران، توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و با همکاری موسسه نگاه مشرق میانه، منتشر می شود.   

مطالعه بیشتر

نمایه سازی موفق مجله در پایگاه EMBASE

با افتخار به اطلاع می رساند با حمایت نویسندگان گرامی و کمک ناشری موسسه نگاه مشرق میانه، مجله دامپزشکی ایران از ابتدای سال 2019 در پایگاه EMBASE نمایه شد. 

مطالعه بیشتر