اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی قمصری

جراحی دامپزشکی استاد،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران

ghamsariut.ac.ir

h-index: 11  

سردبیر

مرتضی زنده دل خیبری

نوروفیزیولوژی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

194.225.0.199/www.ijvm.ut.ac.ir
zendedelut.ac.ir
61117186
9423 8252 0001 0000

h-index: 21  

مدیر داخلی

منوچهر امینی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

194.225.0.199/www.ijvm.ut.ac.ir
amini.mut.ac.ir
61117168

اعضای هیات تحریریه

علی محمد احمد آصی

فارماکولوژی دامپزشکی استاد، موسسه تحقیقات بهداشت دام ،مصر

alimohamedphdgmail.com

h-index: 12  

ریچارد آنتونی لاون

بهداشت وآسایش دام استاد دانشگاه ماسی- نیوزلند

r.lavenmassey.ac.nz

h-index: 34  

افشین آخوندزاده بستی

بهداشت موادغذایی استاد،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

aakhondut.ac.ir

h-index: 28  

محمد مهدی دهقان

جراحی دامپزشکی استاد،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

mmdehghanut.ac.ir

h-index: 26  

علیرضا فاضلی

ژنومیکس استاد دانشگاه شفیلد -انگلستان

a.fazelisheffield.ac.uk

h-index: 40  

مجید قدوسی

انکولوژی مرکز پزشکی پوسیدا،امریکا

majid.ghoddusigmail.com

h-index: 18  

ماریو گیورگی

فارماکولوژی دانشگاه پیزا،ایتالیا

mario.giorgiunipi.it
0000-0003-3657-4703

h-index: 28  

فرهید همت زاده

میکروبیولوژی استاد دانشگاه آدلاید-استرالیا

farhidhemmatzadehadelaide.edu.au

h-index: 20  

زارکو ویکتور ایوانویچ

واکسن شناسی دام و طیور استاد

koldunovstavbio.ru

سلیمان کاپلان

بافت شناسی استاددانشگاه نوزده می ، ترکیه

skaplanomuyahoo.com

h-index: 32  

جیوانی لیگوری

آناتومی دامپزشکی دانشگاه ناپولی فردریکو،ایتالیا

giovanna.liguoriaslfg.it
0000-0002-3031-345X

h-index: 12  

آلدو گریگوری لئوبارت

بیماریهای آبزیان استاد بیماریهای آبزیان دانشگاه کارولینای شمالی،آمریکا

galewbarncsu.edu
0000-0003-0716-1387

h-index: 34  

امیرمحمد مالوندی

ژنتیک مولکولی مرکز تحقیقات پزشکی آی آر سی سی اس میلان ایتالیا

amirmohammad.malvandigrupposandonato.it

h-index: 12  

جلیل مهرزاد سلاکجانی

ایمنی شناسی دامپزشکی دانشیار،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران ،ایران

mehrzadut.ac.ir

h-index: 26  

صدیقه نبیان

انگل شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

nabianut.ac.ir
4151 2350 0002 0000

h-index: 19  

امیر نیاسری نسلجی

مامایی دامپزشکی استاددانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

niasariut.ac.ir

h-index: 23  

هلن ربکا وی

رفتار شناسی و آسایش دام استاد دانشگاه بریستول-انگلستان

bec.whaybristol.ac.uk

جنس راندل نینگارد

آناتومی استاددانشگاه آرهوس،دانمارک

jrnyengaardclin.au.dk

h-index: 21  

سید مصطفی پیغمبری

بیماریهای طیور استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

mpeighamut.ac.ir
1303 9166 0001 0000

h-index: 16  

آلکس سیفعلیان

نانوتکنولوژی مرکز نوآوری علوم زیستی لندن،لندن ،انگلستان

a.seifaliangmail.com

h-index: 101  

مهدی شکیبایی

آناتومی پزشکی و بیولوژی سلولی استاد دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان آلمان

mehdi.shakibaeimed.uni-muenchen.de

h-index: 87  

جان کیت شیرر

بیماری های دام بزرگ استاد دانشگاه فلوریدا- آمریکا

jksiastate.edu

h-index: 41  

مهدی سلطانی

بیماری های آبزیان استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir
7133 5367 0002 0000

h-index: 37  

آلفونسو زکونی

اپیدمیولوژی استاد،دانشگاه میلان،ایتالیا

alfonso.zecconiunimi.it

فروغ عطالهی

فیزیولوزی دامپزشکی NSW Department of Primary Industries,Australia

forough.ataollahidpi.nsw.gov.au
8566 6538 0002 0000

h-index: 9  

ناشر همکار

موسسه نگاه مشرق میانه

ناشر علمی موسسه نگاه مشرق میانه

journals.nirp.ir/english/
infonirp.ir
021-45355000