اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی قمصری

جراحی دامپزشکی استاد،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران

ghamsariut.ac.ir

سردبیر

مرتضی زنده دل خیبری

نوروفیزیولوژی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

194.225.0.199/www.ijvm.ut.ac.ir
zendedelut.ac.ir
61117186
9423 8252 0001 0000

h-index: 16  

مدیر داخلی

منوچهر امینی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

194.225.0.199/www.ijvm.ut.ac.ir
amini.mut.ac.ir
61117168

اعضای هیات تحریریه

علی محمد محمد احمد آصی

فارماکولوژی دامپزشکی استاد، موسسه تحقیقات بهداشت دام ،مصر

alimohamedphdgmail.com

h-index: 11.6  

ریچارد آنتونی لاون

بهداشت وآسایش دام استاد دانشگاه ماسی- نیوزلند

r.lavenmassey.ac.nz

افشین آخوندزاده بستی

بهداشت موادغذایی استاد،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

aakhondut.ac.ir

h-index: 19  

محمد مهدی دهقان

جراحی دامپزشکی استاد،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

mmdehghanut.ac.ir

علیرضا فاضلی

ژنومیکس استاد دانشگاه شفیلد -انگلستان

a.fazelisheffield.ac.uk

مجید قدوسی

انکولوژی مرکز پزشکی پوسیدا،امریکا

majid.ghoddusigmail.com

فرهید همت زاده

میکروبیولوژی استاد دانشگاه آدلاید-استرالیا

farhidhemmatzadehadelaide.edu.au

زارکو ویکتور ایوانویچ

واکسن شناسی دام و طیور استاد

koldunovstavbio.ru

سلیمان کاپلان

بافت شناسی استاددانشگاه نوزده می ، ترکیه

skaplanomuyahoo.com

امیرمحمد مالوندی

ژنتیک مولکولی مرکز تحقیقات پزشکی آی آر سی سی اس میلان ایتالیا

amir.malvandimultimedica.it

جلیل مهرزاد

ایمنی شناسی دامپزشکی دانشیار،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران ،ایران

mehrzadut.ac.ir

h-index: 21  

صدیقه نبیان

انگل شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

nabianut.ac.ir
4151 2350 0002 0000

h-index: 19  

امیر نیاسری نسلجی

مامایی دامپزشکی استاددانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

niasariut.ac.ir

h-index: 19  

هلن ربکا وی

رفتار شناسی و آسایش دام استاد دانشگاه بریستول-انگلستان

bec.whaybristol.ac.uk

جنس راندل نینگارد

آناتومی استاددانشگاه آرهوس،دانمارک

jrnyengaardclin.au.dk

سید مصطفی پیغمبری

بیماریهای طیور استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

mpeighamut.ac.ir
1303 9166 0001 0000

h-index: 16  

فرهنگ ساسانی

آسیب شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

fsasaniut.ac.ir
1785 1167 0001 0000

h-index: 9  

آلکس سیفعلیان

نانوتکنولوژی مرکز نوآوری علوم زیستی لندن،لندن ،انگلستان

a.seifaliangmail.com

مهدی شکیبایی

آناتومی پزشکی و بیولوژی سلولی استاد دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان آلمان

mehdi.shakibaeimed.uni-muenchen.de

h-index: 67  

جان کیت شیرر

بیماری های دام بزرگ استاد دانشگاه فلوریدا- آمریکا

jksiastate.edu

مهدی سلطانی

بیماری های آبزیان استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir
7133 5367 0002 0000

h-index: 33  

آلفونسو زکونی

اپیدمیولوژی استاد،دانشگاه میلان،ایتالیا

alfonso.zecconiunimi.it

فروغ عطالهی

فیزیولوزی دامپزشکی NSW Department of Primary Industries,Australia

forough.ataollahidpi.nsw.gov.au
8566 6538 0002 0000

ناشر همکار

موسسه نگاه مشرق میانه

ناشر علمی موسسه نگاه مشرق میانه

journals.nirp.ir/english/
infonirp.ir
021-45355000

ویراستار ادبی

عاطفه غفوری

شرکت فرنام

Farname.ac.ir
ghafourifarname.ir