بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز در پنیرسفید ایرانی بسته بندی شده به صورت معمولی و اتمسفر اصلاح شده طی مدت زمان نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی ،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه تهران، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی ،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه سمنان، ایران

10.22059/ijvm.2023.361000.1005411

چکیده

به عنوان یکی از مهم ترین دسته های غذایی، متخصصان تغذیه معمولا محصولات لبنی را توصیه می کنند. از آنجایی که این محصولات بسیار فاسد شدنی هستند، یافتن راهی برای افزایش ماندگاری و تازه نگه داشتن آنها برای مدت طولانی بسیار حیاتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس زیره سبز (CCE) بر کیفیت پنیر نرم سفید یخچالی نگهداری شده از طریق بسته بندی در مخلوط گاز (هوا، اتمسفر اصلاح شده بسته بندی شده (MAP): 70% O2 - 30% CO2 است. ). طی 35 روز از زمان نگهداری، رشد قابل توجهی در تعداد کل و تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک، انتروباکتریاسه، کپک و مخمر، باکتری‌های روان‌گردان و لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‌های تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. نتایج نشان داد که سرعت رشد تعداد کل و تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک، انتروباکتریاسه، کپک و مخمر، باکتری‌های سرماگرا و لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‌های پنیر نرم سفید در نتیجه مصرف همزمان اسانس زیره سبز و بسته‌بندی اصلاح‌شده اتمسفر به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. کمترین تعداد در مورد نمونه های بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده و غلظت 0.2 درصد زیره سبز پس از 35 روز نگهداری مشاهده شد. با توجه به بهبود خصوصیات میکروبی، اسانس زیره سبز به عنوان یک جایگزین بهینه، همراه با MAP، برای کاربرد در پنیر نرم سفید تعیین شد.

کلیدواژه‌ها