‌‌یافته های الکتروکاردیوگرافی مسمومیت با دیگوکسین در یک قلاده سگ پومرانین

نویسندگان

چکیده

در این گزارش یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در اثر مسمومیت ناشی از دیگوکسین در یک قلاده سگ هشت ساله پومرانین ماده مورد بحث قرار گرفت.مجموعه یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در این بیمار در دو زیر مجموعه شامل تغییرات اولیه که بیانگر بزرگ شدگی حفرات قلب بودند و تغییرات الکتروکاردیوگرافی ثانویه ناشی از مسمومیت با دیگوکسین ، دسته‌بندی شد. علایم الکتروکاردیوگرافی مربوط به مسمومیت با دیگوکسین مانند بلوک‌های درجه اول و دوم دهلیزی بطنی متعاقب قطع دارو کاملا برطرف گردید. دامپزشکان باید از احتمال مسمومیت با دیگوکسین مطلع باشند چرا که دیگوکسین دارای حاشیه درمانی بسیار محدود می‌باشد. هدف از این مقاله افزایش آگاهی دامپزشکان فعال در زمینه دام‌های کوچک در رابطه با اثرات کاردیوتوکسیک گلیکوزید‌های قلبی می‌باشد. علاوه بر این اهمیت بررسی‌های الکتروکاردیوگرافی در تشخیص و مدیریت آریتمی‌های قلبی و اختلالات هدایتی ناشی از دیگوکسین در دام‌های کوچک مورد تاکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها