نویسنده = پرویز تاجیک
بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 166-177

10.22059/ijvm.2021.329603.1005191

احمد یوسف؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک؛ وحید اکبری نژاد؛ آرمین توحیدی


بررسی اثرات بایوتایپ های CPو NCP ویروس BVD بر روی وضعیت حیاتی و ماندگاری اسپرم گاوهای نر نژاد هلشتاین در شرائط برون تنی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 197-206

10.22059/ijvm.2020.305268.1005103

مهران دبیری؛ مسعود طالب خان گروسی؛ جلیل مهرزاد؛ پرویز تاجیک؛ عباس برین


تشخیص و درمان کیست فولیکولار فعال در گربه پرشین: گزارش موردی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-221

10.22059/ijvm.2015.55291

رضا یوسفی؛ رضا یوسفی؛ وریا توحیدی؛ وحید اکبری نژاد


جداسازی سلولهای اسپرماتوگونی از بیضه گوساله نابالغ و همکشتی با سلولهای سرتولی در محیط کشت حاوی CSF1

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2013.35058

شیوا شفیعی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم زاده نوا؛ منصوره موحدین؛ مسعود طالب خان گروسی؛ بابک قاسمی پناهی؛ پیمان رحیمی فیلی


تاثیر تستسترون بر کلونی زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در هم کشتی در محیط آزمایشگاه

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 159-164

10.22059/ijvm.2012.30002

parviz tajik؛ پرویز تاجیک؛ محمد حسن یوسفی؛ منصوره موحدین