نویسنده = علی حاجی محمدی
نگرشی جدید در مورد سالینومایسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362649.1005424

راضیه حسینی؛ علی حاجی محمدی؛ نگار پناهی؛ حمید رجائیان


اثرات پروبیوتیک و کروم- متیونین بر هورمون های تیروئیدی‏، روی، پروتئین تام و وزن گیری گوساله های شیری هولشتاین در دوره از شیرگیری

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 178-187

10.22059/ijvm.2019.283302.1004997

ساسان کبیریان مقدم؛ علی حاجی محمدی؛ سعید نظیفی؛ سید امین رضوی؛ عباس روشن قصرالدشتی