نویسنده = سید محمد مجتهدزاده
شناسایی مولکولی ویروس دیستمپر (CDV) در سگ های مبتلا به فرم های بالینی عصبی و غیر عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2022.346320.1005294

سید محمد مجتهدزاده؛ شهرام جمشیدی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ سید میلاد واحدی؛ ایرج اشرافی تمای؛ حسام الدین اکبرین؛ حمیدرضا موسویان


بررسی میزان تاثیر تزریق ویتامین C تزریقی در کاهش میزان و شدت کریستال‌های استروویت در مقایسه با پروسه‌های درمانی طولانی مدت معمول

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 233-242

10.22059/ijvm.2019.260171.1004907

عبدالعلی ملماسی؛ تارا نظری؛ سید محمد مجتهدزاده؛ سعید بکایی؛ روشنک مختاری؛ شبنم بابازاده؛ سهیل تولایی