نویسنده = احمد اصغری
اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 253-262

10.32598/ijvm.17.3.1005263

علی الهی نیا؛ شاهین حسن پور؛ احمد اصغری؛ احسان خاکسار


اثرات تجویز عصاره تانن کبراکو بر آسیب متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن بیضه در موش صحرایی

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2022.333335.1005206

زهرا قطبی تبار؛ احمد اصغری؛ شاهین حسن پور؛ علیرضا جهاندیده


اثرات ضددردی تستوسترون در انسداد یک طرفه عصب سیاتیک در موش صحرایی نر

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 36-45

10.22059/ijvm.2021.314813.1005143

سحر رضایی؛ احمد اصغری؛ شاهین حسن پور؛ فرنوش ارفعی


اثرات عصاره Echinacea purpurae بر آسیب ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بیضه موش صحرایی

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 303-313

10.22059/ijvm.2019.271683.1004953

صادق معتمدی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ پژمان مرتضوی