کلیدواژه‌ها = رادیولوژی
آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22059/ijvm.2022.335236.1005214

امیر اصغری باغ خیراتی؛ سارا شکرپور؛ محمد حسن زاده؛ جواد جاوید نژاد؛ جمشید رزمیار


یافته های بالینی، رادیولوژی و میکروسکوپی کندروسارکوم در یک گربه

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 452-456

10.22059/ijvm.2021.318789.1005158

سارا شکرپور؛ بهزاد پوررضا؛ مینا خدادادی؛ معصومه مرادی ازرلو؛ رضا خوشوقتی؛ بیتا فاضل