کلیدواژه‌ها = فسفوپروتئین
بررسی توالی کامل ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ویروس نیوکاسل جدا شده از مزارع مرغ شمال شرق ایران

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 126-143

10.22059/ijvm.2021.323058.1005172

سولماز مروتی؛ محمد باسامی؛ غلامعلی کلیدری؛ امین توسلی؛ جمشید رزمیار؛ محمد مهدی قهرمانی سنو


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی