ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی و تولید مثل، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه کشاورزی بنگلادش، میمنسینگ، بنگلادش

2 گروه میکروبیولوژی و بهداشت، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه کشاورزی بنگلادش، میمنسینگ، بنگلادش

10.32598/ijvm.17.4.1005368

کلیدواژه‌ها


1. Introduction
Septic arthritis is characterized as joint inflammation brought on by invading microbial pathogens into the joint area (Desrochers et al., 2001). Inflammation is categorized as acute or chronic based on its clinical history and characteristics (Gokhan & Ozturk, 2016). Small and large ruminants are most frequently affected by arthritis (Desrochers & Francoz, 2014). Depending on the severity of the disease, arthritis can affect a single joint, multiple joints, or even the entire body (Temizsoylu & Yigitarslan, 2015). Different degrees of distortion in the joint’s parts occur in septic arthritis, leading to functional issues, including lameness, trouble standing, swelling, and discomfort (Haerdi-Landerer et al., 2010). Synovial infection and severe joint pain can disrupt the natural functioning of a joint, leading to the premature and irreversible breakdown of cartilage and bone, thus preventing the joint from fully recovering (Mulon et al., 2016; Adams et al., 2014).
Lameness caused by septic arthritis is a common, expensive, and widespread health problem in cattle. Septic arthritis impacts ruminant welfare because, if not treated effectively, it can cause severe discomfort that lasts long and impairs joint function and range of motion (Jesse et al., 2017). Early diagnosis and appropriate disease management are crucial for reducing the probability of culling the afflicted animals and restoring the joints’ normal physiology (Adams et al., 2014). Clinical features, biochemical and microbiological blood and synovial fluid examination, and diagnostic imaging are frequently employed to identify the illness (Desrochers & Francoz, 2014). Ultrasonography and radiography are important for evaluating joint disorders because they reveal details on the joint’s location, size, and structure (Desrochers & Francoz, 2014). Therefore, the present research has been conducted to assess radiographic and ultrasonographic findings of infected joints in calves, along with hematobiochemical, bacteriological, and histopathological changes of the infected synovium during the active cascade of septic arthritis.


2. Materials and Methods


Experimental animals 
The study was conducted on two groups of bovine calves: Arthritic and healthy control. The animals of this clinical study included 12 calves of different breeds, ages, and sex which were brought to the Veterinary Teaching Hospital of Bangladesh Agricultural University, from January to December 2020 with swelling and pain in carpal or knee joints, with gait difficulties. 


Clinical examination
The vital signs like rectal temperature, heart rate, and respiration rate were recorded. Clinical observations showed the animals were very unstable, and the carpal joints were painful and inflamed. The severe swelling prevented the flexion of the affected joints.


Radiographic and ultrasonographic examination
Preoperative radiography was performed on lateromedial positions to evaluate the joint condition. The ultrasound scanning of the affected joints was conducted with a 5-MHz linear probe to check the pathological changes of associated structures in the joints. 


Hematobiochemical examinations
Five milliliters of blood were aspirated from the jugular vein of the diseased and healthy calves using sterile disposable syringes. Two milliliters of blood samples were transferred to a vacutainer containing anticoagulant for the routine hematological test, including total erythrocyte count (TEC), total leukocyte count (TLC), packed cell volume (PCV), hemoglobin (Hb) and erythrocyte sedimentation rate (ESR). These tests were performed in the Clinical Pathology Laboratory at VTH, BAU. For biochemical analysis, the remaining 3 mL of blood samples was transferred to clot activator tubes and centrifuged at 3000 rpm for 10 min to collect the serum, which was stored at -20°C until serum biochemistry. Total protein, albumin, alkaline phosphatase (ALP), alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), urea, and creatinine levels in serum samples were measured by semiautomatic serum biochemistry analyzer at appropriate wavelength using the commercial test kit following manufacturer’s instruction.


Microbiological examination 
For bacteriological evaluation, synovial fluid and swab samples were collected under aseptic conditions from the affected joints. They were cultured for 2 h at 37°C in nutrient broth for bacterial enrichment. The samples were spread out on various selective media, including blood, MacConkey, and mannitol salt agar. Gram staining was performed on the pure cultures of isolated bacteria to study bacterial morphology, organization, and staining characteristics under a light microscope at a 10× magnification.

Histopathological examination
Synovial tissue biopsies were collected from the affected joint. The specimens were fixed in 10% formalin for 48 h, and after a series of alcohol and xylene treatments, the specimens were embedded in paraffin. Five-micrometer thick sections were cut by microtome (Histoline®, USA) and stained with hematoxylin and eosin. The slides were then examined using a photographic microscope (Micros®, Austria). 


Statistical analysis
Statistical analysis was performed using the independent samples t-test in SPSS software, version 20. Data were expressed as Mean±SE. A P≤0.05 was considered statistically significant.

 

3. Results
Radiographic and ultrasonographic findings
Radiographic examination demonstrated remarkable swelling of the synovial membrane and associated structures leading to the narrowing of joint space (Figure 1a). There were increased opacity and joint compression due to increased purulence, intra-articular constriction, and degeneration on joint surfaces (Figure 1b).


When afflicted joints were seen with ultrasound, they often exhibited larger joint spaces and corpuscular reflecting bodies with strong hyperechogenicity in the synovial fluid. The synovial fluid in these individuals was diverse and seemed hyperechogenic (Figure 2a). Some calves with infected arthritis showed smooth articular cartilage surfaces with highly noticeable hyperechoic lines (Figure 2b). 

 


Changes in blood profile in calves with septic arthritis
The changes in the routine blood profile in the calves with septic arthritis are presented in Table 1. In this study, calves with septic arthritis exhibited varying degrees of alteration in the mean values of several hematological parameters. In comparison to healthy controls (5.8±0.057), the levels of TEC were significantly (P<0.05) elevated in septic arthritis calves (7.62±0.006). The values of TLC were significantly (P<0.05) higher in septic arthritis calves (9.73±0.046) compared with healthy calves (9.1±0.057). On the other hand, in septic arthritis calves, the Hb (7.86±0.067) and ESR (1.1±0.057) levels were substantially lowered (P<0.05) compared to those of healthy animals. The PCV level showed no discernible difference between the two groups of calves.

 


Clinical chemistry in calves associated with septic arthritis
The alterations in clinical chemistry in normal and arthritis calves are shown in Table 2. We observed that the mean values of the biochemical profile in the two groups were remarkably different. As compared with healthy valves, septic arthritis calves had (P<0.05) higher recorded Mean±SE values of serum albumin (3.91±0.01 to 4.02±0.015), ALT (6.66±0.24 to 10.11±0.56), AST (12.24±0.62 to 54.45±1.28), and ALP (75.30±0.65 to 973.77±1.92). On the other hand, in septic arthritis calves, the recorded value of serum total protein (5.23±0.03), creatinine (0.97±0.01), and urea (10.70±0.21) were significantly lower than those in healthy calves. 

 

Bacteriological evaluation 
Microbiological examination revealed Escherichia coli and Staphylococcus aureus in the synovial fluid and swab samples taken from the calves with septic arthritis. On mannitol salt agar, the S. aureus produced a golden yellow colony, while on MacConkey Agar, the E. coli had a deep pink colony indicating the presence of these pathogens. On gram staining, E. coli manifested rod-shaped clusters in a single or short chain-like fashion (Figure 3a). However, S. aureus exhibited gram-positive spherical shapes in clusters (Figure 3b). 

 


Histopathological findings
Histopathological evaluation revealed severe, chronic, multifocal cellulitis (Figure 4). There was chronic perivascular inflammation and severe degenerative changes, including fibrosis. There was marked synovial hyperplasia, and the synovial stroma exhibited inflammatory cells, granulomatous tissue, and fibroblasts. The inflammation extended to the subchondral bone.

 


4. Discussion
Septic arthritis frequently results from systemic infections such as umbilical diseases or direct trauma. Many animals are slain each year because of the prolonged treatment duration and high expenditures. Clinical symptoms, radiography, ultrasonography, and bacterial cultures are used to diagnose septic arthritis. Radiographs may not be effective in acute instances because bony changes might not be noticeable for 5-7 days; however, they are beneficial in chronic situations because they show the severity of the osteomyelitis and help with debridement (Gokhan & Ozturk, 2016). In this study, radiographic examination revealed swelling of joint tissues, including synovium leading to narrowing of joint space. Constant et al. (2018) and Nuss, (2011) found similar changes in the radiography of infected joints due to fluid and gas accumulation. Temizsoylu and Yigitarslan (2015) reported subchondral bone lysis, periostitis, osteomyelitis, and osteophytic formations in joint space in the case of chronic patients. Similar findings were observed for chronic cases in the present study.
Early diagnosis of arthritis is challenging before clinical symptoms appear. However, diagnostic ultrasonography can identify arthritis without clinical symptoms (Gokhan & Ozturk, 2016). In acute septic arthritis, the synovial fluid increases volume, and echogenic (gray) material (fibrin) can float in the joint. Cartilage is anechogenic (black) because of its high content of water, but the subchondral bone is hyperechogenic (white), and lysis or defect will change its contour (Paakkonen & Peltola, 2013). Ultrasonographic examination of this study exhibited enlarged joint and synovial effusion. This study also revealed the hyperechogenic and heterogeneous appearance of synovial fluid due to corpuscular reflective bodies in the synovium. According to previous reports, ultrasonographic examination revealed various changes in synovial fluid volume, the echogenic appearance of synovial fluid, synovial membrane, joint surface, and joint relationship of joint with peripheral tissue. Gorgul et al. (2010) and Desrochers & Francoz, 2014 found increased synovial fluid volume and echogenic appearance of synovial fluid. Yurdakul (2019) and Tak et al. (1997) observed that the synovial fluid had a hyperechogenic appearance and heterogeneous structure, with corpuscular reflective bodies showing intense hyperechogenicity in the synovial fluid in 18 cases and that the articular cartilage surface formed a hyperechoic line and had a smooth surface in 6 cases. 
Regarding hematological changes, in this study, TEC, TLC, and ESR increased in septic arthritis calves compared to their healthy counterparts. Kumar et al. (2018) reported a significant increase in TLC and ESR values during infectious joint illness which agreed with this finding. The significant increase in TLC and ESR might be due to increased inflammatory cellular infiltration and bacterial infection. In this study, the level of Hb was significantly decreased in septic arthritis calves than in healthy calves. These findings revealed that the affected calves had become severely dehydrated. In this study, the result of liver enzymes, including ALT, AST and ALP, and albumin, showed a significant increase in septic arthritis calves when compared to healthy calves, which might be related to possible hepatic dysfunction persuaded by the inflammatory response (Bumin et al., 2001; Kumar et al., 2018; Yurdakul, 2019). Serum creatinine and urea level were significantly decreased in affected calves. The serum concentration of total protein level was significantly reduced. According to Tamura et al. (2016), this decrease might be associated with concomitant hypoglobulinemia caused by an inflammatory illness (septic arthritis) that resulted in impaired protein metabolism and abnormalities in liver functions and or abnormalities in metabolism and anorexic state of afflicted animals (Tak et al., 1996; Turunen et al., 2016). This condition stimulated the synthesis of different globulin fractions (Haerdi-Landerer et al., 2010).
It is uncommon to do or recommend bacterial culture. In cattle, only 60% of septic arthritis cases are culture-positive; however, the success rate in isolation increases with fluid volume cultured. The most frequent isolates are Arcanobacterium pyogenes in older calves, chronic infections, and E. coli in newborns and acute cases (Carpenter et al., 2011). It has been estimated that 50% of total arthritis is caused by bacteria such as S. aureus, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Proteus sp., Salmonella sp., Serratia marcescens, Erysipelothrix rhusiopathiae, Chlamydia sp. and Neisseria sp. (Colavite & Sartori, 2014). Bacterial arthritis occurs most commonly in food animals (Desrocher & Francoz, 2014), especially in young animals. In the present study, microbiological examination of swab and synovial fluid samples revealed S. aureus and E. coli as the causative agents of septic arthritis, which is in agreement with previous reports (Colavite & Sartori, 2014; Desrocher & Francoz, 2014). 
Histopathological findings demonstrated chronic suppurative inflammation with profound hyperplasia of the joint synovium and extensive fibrosis. Severely inflamed periarticular tissues were also noted. These findings are supported by previous reports (Nikkari et al., 1995; Zvaifler & Firestein, 1994), where they reported inflammation and fibrosis in periarticular tissue.
The study had limitations, such as the inability to conduct a hematobiochemical analysis to explain the variations by considering the breed, age, and sex of the animals. 


5. Conclusions
Based on the findings of this study, radiographic and ultrasonography examinations and bacteriological and histological examinations of infected joints are useful tools for diagnosing septic arthritis in calves. Nevertheless, early detection and treatment are necessary to improve the outcome of septic arthritis in calves. 


Ethical Considerations


Compliance with ethical guidelines
All animal procedures were performed following the standards outlined in the guidelines of the Animal Welfare, Ethics and Experimentation Committee (AWEEC, permission number: AWEEC/BAU/202 2[34]) of the Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University.


Funding
This research was supported by the Bangladesh Agricultural University (Project No.: 2023/3/BAU).


Authors' contributions
Study design, supervision and editing the manuscript: Mahmudul Alam. Data collection: Antora Akter, Sabuj Rahman and Abu Hanif; Data acquisition and writing manuscript: Antora Akter and Sabuj Rahman; Editing manuscript and performing microbiological work: Marzia Rahman; Conducting ultrasonographic examination and interpreting the images: Nasrin Sultana Juyena.


Conflict of interest
 The authors declared no conflict of interest.


Acknowledgments
The authors thank of the Bangladesh Agricultural University for financial support and Bangladesh Agricultural University Research System (BAURES) for providing logistic support to conduct the research. The data of this manuscript is a part of this project.

 

 

References

Adams, S. B., Jr, Nettles, D. L., Jones, L. C., Miller, S. D., Guyton, G. P., & Schon, L. C. (2014). Inflammatory cytokines and cellular metabolites as synovial fluid biomarkers of posttraumatic ankle arthritis. Foot & Ankle International, 35(12), 1241–1249.[DOI:10.1177/1071100714550652] [PMID]

Bumin, A., Temizsoylu, M. D., Kibar, M., & Alkan, Z. (2001). [İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi (Turkish)]. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(3), 183-7. [DOI:10.1501/Vetfak_0000001615]

Carpenter, C. R., Schuur, J. D., Everett, W. W., & Pines, J. M. (2011). Evidence-based diagnostics: Adult septic arthritis. Academic Emergency Medicine, 18(8), 781–796. [DOI:10.1111/j.1553-2712.2011.01121.x] [PMID] [PMCID]

Colavite, P. M., & Sartori, A. (2014). Septic arthritis: Immunopathogenesis, experimental models and therapy. The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, 20, 19. [DOI:10.1186/1678-9199-20-19] [PMID] [PMCID]

Constant, C., Masseau, I., Babkine, M., Nichols, S., Francoz, D., & Fecteau, G., et al. (2018). Radiographic study of haematogenous septic arthritis in dairy calves. Veterinary And Comparative Orthopaedics and Traumatology, 31(4), 252–260. [DOI:10.1055/s-0038-1641732] [PMID]

Desrochers, A., & Francoz, D. (2014). Clinical management of septic arthritis in cattle. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 30(1), 177–vii. [DOI:10.1016/j.cvfa.2013.11.006] [PMID]

Desrochers, A., Anderson, D. E., & St-Jean, G. (2001). Lameness examination in cattle. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 17(1), 39–vi. [DOI:10.1016/s0749-0720(15)30053-0] [PMID]

Gokhan, N., & Ozturk, S. (2016). [Buzağılarda Artritislerin Tanısında Klinik, Radyolojik, Ultrasonografik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi (Turkish)]. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1), 19-29. [Link]

Gorgul, O. S., Salci, H., Özakin, C., Cilo, B. D., Seyrek-Intas, D., & Celimli, N., et al. (2010). [Arthroscopic diagnosis and comparison of arthroscopic lavage and intraarticular antibiotic applications in the treatment of experimentally induced different stage septic arthritis in goats (Turkish)]. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(6), 957-967. [DOI:10.9775/kvfd.2010.2089]

Jesse, F. F. A., Bıtrus, A. A., Abba, Y., Mahadzar, M., Hambalı, I. U., & Peter, I. D., et al. (2017). Clinical management of septic arthritis in a sheep: A case report. Advance Animal Research in Veterinary Science, 5(6), 267-270. [Link]

Kumar, P., Jain, V. K., Kumar, T., Kumar, V., & Rana, Y. S.(2018). Clinical and haematobiochemical studies on respiratory disease in buffaloes. International Journal of Livestock Research, 8(8), 178-184. [DOI:10.5455/ijlr.20171210043959]

Haerdi-Landerer, M. C., Habermacher, J., Wenger, B., Suter, M. M., & Steiner, A. (2010). Slow release antibiotics for treatment of septic arthritis in large animals. Veterinary Journal, 184(1), 14–20. [DOI:10.1016/j.tvjl.2009.02.013] [PMID]

Mulon, P. Y., Desrochers, A., & Francoz, D. (2016). Surgical management of septic arthritis. The Veterinary clinics of North America. Food Animal Practice, 32(3), 777–795.[DOI:10.1016/j.cvfa.2016.05.014] [PMID]

Nikkari, L., Haapasalmi, K., Aho, H., Torvinen, A., Sheppard, D., & Larjava, H., et al. (1995). Localization of the alpha v subfamily of integrins and their putative ligands in synovial lining cell layer. The Journal of Rheumatology, 22(1), 16–23. [PMID]

Nuss, K. (2011). Synovial structures - cure or no cure? (2011). Paper presented at: SIVAR International Congress. Cremona, Italy, 6 May 2011. [Link]

Pääkkönen, M., & Peltola, H. (2013). Bone and joint infections. Pediatric Clinics of North America, 60(2), 425–436.[DOI:10.1016/j.pcl.2012.12.006] [PMID]

Tak, P.P., Hintzen, R.Q., Teunissen, J.J.M., Smeets, T.J.M., Daha, M.R., Van Lier, R.A.W. et al. (1996). Expression of the activation antigen CD27 in rheumatoid arthritis. Clinical Immunology and Immunopathology, 80, 129-38. [DOI:10.1006/clin.1996.0106] [PMID]

Tak, P. P., Smeets, T. J., Daha, M. R., Kluin, P. M., Meijers, K. A., & Brand, R., et al. (1997). Analysis of the synovial cell infiltrate in early rheumatoid synovial tissue in relation to local disease activity. Arthritis and Rheumatism, 40(2), 217–225. [DOI:10.1002/art.1780400206] [PMID]

Tamura, T., Higuchi, Y., Kitamura, H., Murao, N., Saitoh, R., & Morikawa, T., et al. (2016). Erratum to: Novel hyaluronic acid-methotrexate conjugate suppresses joint inflammation in the rat knee: Efficacy and safety evaluation in two rat arthritis models. Arthritis Research & Therapy, 18(1), 121. [DOI:10.1186/s13075-016-0971-8] [PMID] [PMCID]

Temizsoylu, M.D., & Yigitarslan, K. (2015). [Arthritis and treatment options in bovine foot diseases (Turkish)]. Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences-Surgery -Special Topics, 1(1), 66-72. [Link]

Turunen, S., Huhtakangas, J., Nousiainen, T., Valkealahti, M., Melkko, J., & Risteli, J., et al. (2016). Rheumatoid arthritis antigens homocitrulline and citrulline are generated by local myeloperoxidase and peptidyl arginine deiminases 2, 3 and 4 in rheumatoid nodule and synovial tissue. Arthritis Research & Therapy, 18(1), 239. [DOI:10.1186/s13075-016-1140-9] [PMID] [PMCID]

Yurdakul., I. (2019). Evaluation of clinical, radiological, ultrasonographic and microbiological findings of septic arthritis in 50 calves. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 10(1), 254-266. [DOI:10.22319/rmcp.v10i1.4727]

Yurdakul, G., & Saritas, Z. K. (2013). Evaluation of clinic, radiographic and some biochemical blood serum and synovial fluid parameters of arthritis cases in calves. Kocatepe Veterinary Journal, 6(2), 13-22. [DOI:10.5578/kvj.6402]

Zvaifler, N. J., & Firestein, G. S. (1994). Pannus and pannocytes. Alternative models of joint destruction in rheumatoid arthritis. Arthritis and Rheumatism, 37(6), 783–789. [DOI:10.1002/art.1780370601] [PMID]

Adams, S. B., Jr, Nettles, D. L., Jones, L. C., Miller, S. D., Guyton, G. P., & Schon, L. C. (2014). Inflammatory cytokines and cellular metabolites as synovial fluid biomarkers of posttraumatic ankle arthritis. Foot & Ankle International, 35(12), 1241–1249.[DOI:10.1177/1071100714550652] [PMID]
Bumin, A., Temizsoylu, M. D., Kibar, M., & Alkan, Z. (2001). [İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi (Turkish)]. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(3), 183-7. [DOI:10.1501/Vetfak_0000001615]
Carpenter, C. R., Schuur, J. D., Everett, W. W., & Pines, J. M. (2011). Evidence-based diagnostics: Adult septic arthritis. Academic Emergency Medicine, 18(8), 781–796. [DOI:10.1111/j.1553-2712.2011.01121.x] [PMID] [PMCID]
Colavite, P. M., & Sartori, A. (2014). Septic arthritis: Immunopathogenesis, experimental models and therapy. The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, 20, 19. [DOI:10.1186/1678-9199-20-19] [PMID] [PMCID]
Constant, C., Masseau, I., Babkine, M., Nichols, S., Francoz, D., & Fecteau, G., et al. (2018). Radiographic study of haematogenous septic arthritis in dairy calves. Veterinary And Comparative Orthopaedics and Traumatology, 31(4), 252–260. [DOI:10.1055/s-0038-1641732] [PMID]
Desrochers, A., & Francoz, D. (2014). Clinical management of septic arthritis in cattle. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 30(1), 177–vii. [DOI:10.1016/j.cvfa.2013.11.006] [PMID]
Desrochers, A., Anderson, D. E., & St-Jean, G. (2001). Lameness examination in cattle. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 17(1), 39–vi. [DOI:10.1016/s0749-0720(15)30053-0] [PMID]
Gokhan, N., & Ozturk, S. (2016). [Buzağılarda Artritislerin Tanısında Klinik, Radyolojik, Ultrasonografik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi (Turkish)]. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1), 19-29. [Link]
Gorgul, O. S., Salci, H., Özakin, C., Cilo, B. D., Seyrek-Intas, D., & Celimli, N., et al. (2010). [Arthroscopic diagnosis and comparison of arthroscopic lavage and intraarticular antibiotic applications in the treatment of experimentally induced different stage septic arthritis in goats (Turkish)]. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(6), 957-967. [DOI:10.9775/kvfd.2010.2089]
Jesse, F. F. A., Bıtrus, A. A., Abba, Y., Mahadzar, M., Hambalı, I. U., & Peter, I. D., et al. (2017). Clinical management of septic arthritis in a sheep: A case report. Advance Animal Research in Veterinary Science, 5(6), 267-270. [Link]
Kumar, P., Jain, V. K., Kumar, T., Kumar, V., & Rana, Y. S.(2018). Clinical and haematobiochemical studies on respiratory disease in buffaloes. International Journal of Livestock Research, 8(8), 178-184. [DOI:10.5455/ijlr.20171210043959]
Haerdi-Landerer, M. C., Habermacher, J., Wenger, B., Suter, M. M., & Steiner, A. (2010). Slow release antibiotics for treatment of septic arthritis in large animals. Veterinary Journal, 184(1), 14–20. [DOI:10.1016/j.tvjl.2009.02.013] [PMID]
Mulon, P. Y., Desrochers, A., & Francoz, D. (2016). Surgical management of septic arthritis. The Veterinary clinics of North America. Food Animal Practice, 32(3), 777–795.[DOI:10.1016/j.cvfa.2016.05.014] [PMID]
Nikkari, L., Haapasalmi, K., Aho, H., Torvinen, A., Sheppard, D., & Larjava, H., et al. (1995). Localization of the alpha v subfamily of integrins and their putative ligands in synovial lining cell layer. The Journal of Rheumatology, 22(1), 16–23. [PMID]
Nuss, K. (2011). Synovial structures - cure or no cure? (2011). Paper presented at: SIVAR International Congress. Cremona, Italy, 6 May 2011. [Link]
Pääkkönen, M., & Peltola, H. (2013). Bone and joint infections. Pediatric Clinics of North America, 60(2), 425–436.[DOI:10.1016/j.pcl.2012.12.006] [PMID]
Tak, P.P., Hintzen, R.Q., Teunissen, J.J.M., Smeets, T.J.M., Daha, M.R., Van Lier, R.A.W. et al. (1996). Expression of the activation antigen CD27 in rheumatoid arthritis. Clinical Immunology and Immunopathology, 80, 129-38. [DOI:10.1006/clin.1996.0106] [PMID]
Tak, P. P., Smeets, T. J., Daha, M. R., Kluin, P. M., Meijers, K. A., & Brand, R., et al. (1997). Analysis of the synovial cell infiltrate in early rheumatoid synovial tissue in relation to local disease activity. Arthritis and Rheumatism, 40(2), 217–225. [DOI:10.1002/art.1780400206] [PMID]
Tamura, T., Higuchi, Y., Kitamura, H., Murao, N., Saitoh, R., & Morikawa, T., et al. (2016). Erratum to: Novel hyaluronic acid-methotrexate conjugate suppresses joint inflammation in the rat knee: Efficacy and safety evaluation in two rat arthritis models. Arthritis Research & Therapy, 18(1), 121. [DOI:10.1186/s13075-016-0971-8] [PMID] [PMCID]
Temizsoylu, M.D., & Yigitarslan, K. (2015). [Arthritis and treatment options in bovine foot diseases (Turkish)]. Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences-Surgery -Special Topics, 1(1), 66-72. [Link]
Turunen, S., Huhtakangas, J., Nousiainen, T., Valkealahti, M., Melkko, J., & Risteli, J., et al. (2016). Rheumatoid arthritis antigens homocitrulline and citrulline are generated by local myeloperoxidase and peptidyl arginine deiminases 2, 3 and 4 in rheumatoid nodule and synovial tissue. Arthritis Research & Therapy, 18(1), 239. [DOI:10.1186/s13075-016-1140-9] [PMID] [PMCID]
Yurdakul., I. (2019). Evaluation of clinical, radiological, ultrasonographic and microbiological findings of septic arthritis in 50 calves. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 10(1), 254-266. [DOI:10.22319/rmcp.v10i1.4727]
Yurdakul, G., & Saritas, Z. K. (2013). Evaluation of clinic, radiographic and some biochemical blood serum and synovial fluid parameters of arthritis cases in calves. Kocatepe Veterinary Journal, 6(2), 13-22. [DOI:10.5578/kvj.6402]
Zvaifler, N. J., & Firestein, G. S. (1994). Pannus and pannocytes. Alternative models of joint destruction in rheumatoid arthritis. Arthritis and Rheumatism, 37(6), 783–789. [DOI:10.1002/art.1780370601] [PMID]