مروری آینده نگر بر روش های تولید واکسن علیه بیماری برونشیت عفونی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

بخش تحقیق و تولید واکسن های طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ایران

10.22059/ijvm.2023.360044.1005406

چکیده

به خوبی شناخته شده است که واکسن ها ابزار اصلی کنترل سلامت در جوامع انسانی و دامی هستند. فهرست طولانی‌ای از بیماری‌هایی که در سراسر جهان با واکسیناسیون کنترل شده یا حتی ریشه‌کن شده‌اند وجود دارد. واکسن‌های ویروسی کلاسیک معمولاً از ویروس کامل زنده یا غیرفعال تشکیل شده‌اند و سال‌هاست که تولید می‌شوند، اما متاسفانه در برخی موارد به‌ویژه در عفونت‌های پایدار، ویروس‌های با رشد سریع، آنتی‌ژن‌های دارایس ساختار پیچیده و کمپلکس و عوامل نوظهور چندان موفق نبوده‌اند. فن‌آوری‌های جدید توسعه واکسن مانند واکسن‌های DNA، پروتئین ساب یونیت یا واکسن‌های ناقل ویروسی، توسعه واکسن را متحول کردند و طیف وسیعی از راهها را برای مطالعه و تحقیق در تحقیقات تولید واکسن به روی دانشمندان باز نموده اند. بیشتر واکسن‌های سنتی یا حتی واکسن‌های جدید ساخته شده مبتنی بر فناوری‌های جدید هستند، به‌ویژه در زمینه بیماری‌های انسانی که می‌توان هزینه و خسارات تولید را به راحتی نادیده گرفت، اما در سلامت دامها به ویژه برای تولید تجاری طیور هزینه توسعه و سادگی کاربرد و روش استفاده آسان در سطح گله و امکان تولید در مقیاسهای بزرگ اقلام محدود کننده محسوب می شده است. در سال‌های اخیر در راستای پیشرفت فناوری و ظهور ویروس‌های جدید و واریانتهای جدید از ویروس‌های برونشیت عفونی که سال‌ها پاتوژن مهم طیور بوده‌، اهمیت تولید، تحقیق یا توسعه تکنیک های جدید تولید واکسن‌ بیش از پیش برجسته شده است. در این بررسی، ما برخی از مطالعات در مورد تکنیک‌های جدید ساخت واکسن برونشیت عفونی را معرفی می‌کنیم و نتایج آن واکسن‌ها را در حفاظت از جوجه‌ها و بروز علائم بالینی بیان می نماییم.

کلیدواژه‌ها