تشخیص متاپنوموویروس پرندگان زیرگروه A و B در مزارع مرغ گوشتی مراکش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاهای هیپرا. سلوا، عامر، اسپانیا گروه پاتولوژی و بهداشت عمومی دامپزشکی، واحد آسیب شناسی پرندگان، رباط، مراکش

2 گروه پاتولوژی و بهداشت عمومی دامپزشکی، واحد آسیب شناسی پرندگان، رباط، مراکش

3 آزمایشگاهای هیپرا. سلوا، عامر، اسپانیا

4 گروه پاتولوژی و بهداشت عمومی دامپزشکی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی و واحد بیماری های عفونی، رباط، مراکش

5 آزمایشگاه اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی دامپزشکی، انستیتو پاستور تونس، دانشگاه تونس ،ال منار، تونس

6 کلینیک خصوصی دامپزشکی موحید، عبادی، تمارا، مراکش

7 گروه علوم پزشکی دامپزشکی، دانشگاه بولونیا،بولونیا ،ایتالیا

10.22059/ijvm.2023.359991.1005404

کلیدواژه‌ها