نقش پودر هیدروکسی آپاتیت پوسته مرجانی ساخته شده در بهبود نقص استخوان فک پایین در اندازه بزرگ در سگ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی و مامایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تکریت، تکریت، عراق

2 گروه جراحی و مامایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه موصل، موصل، عراق.

10.22059/ijvm.2023.361777.1005417

کلیدواژه‌ها