کلیدواژه‌ها = ملاتونین
ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 199-208

10.32598/ijvm.17.3.1005310

آداکوله آداه سیلوانوس؛ دبوراه آداه انیمه؛ اوبیورا نوونوما چارلز؛ تایوو اویکونل؛ بلوواجی اولاوسبیکان


بررسی استفاده از ملاتونین خوراکی و تاریکی بر کاهش تلفات و عوارض ناشی از استرس حاد گرمایی در جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-17

10.22059/ijvm.2016.57045

محمد حسن زاده؛ امیر احمد مقیمی نیاکی؛ وهاب باباپور؛ اردشیر محیط؛ سارا میرزایی