ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود

نوع مقاله : بهداشت و پرورش آبزیان

نویسندگان

1 گروه فیزیولوزی بیوشیمی دامپزشکی،دانشگاه ایلورین ،ایلورین،نیجریه

2 گروه دامپزشکی،دانشگاه ایلورین ،ایلورین،نیجریه

3 گروه بیوشیمی،دانشگاه لند مارک،اوموران، نیجریه

کلیدواژه‌ها