کلیدواژه‌ها = پرنده
آلودگی بلدرچین ها (Coturnix coturnix) به Hadjelia truncata در شهر سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22059/ijvm.2022.347054.1005302

مریم رسولی؛ عباس اولیاء اردکانی؛ حسن معززی


مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 321-332

10.32598/ijvm.17.4.1005354

یماما الابدالی؛ محمد الفتحی؛ سوان المحمود


نقش میانجی های عصبی در تنظیم مرکزی اخذ غذا و اشتها در پرندگان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 99-115

10.22059/ijvm.2019.285059.1005006

محمد شجاعی؛ علیرضا یوسفی؛ مرتضی زنده دل؛ مینا خدادادی


ردیابی و مطالعه ملکولی گاماکروناویروس ها در جمعیت بلدرچین های ایران

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2019.270976.1004949

سید سینا باقری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ آرش قلیان چی لنگرودی