آلودگی بلدرچین‌ها (Coturnix coturnix) به Hadjelia truncata در شهر سمنان، ایران

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.32598/ijvm.18.3.1005302

چکیده

 Hadjelia truncata یک نماتود اسپیرورید است که می‌تواند دستگاه گوارش پرندگان را آلوده کند و سیر تکاملی غیرمستقیم دارد. برخی سوسک‌ها می‌توانند میزبان واسط باشند. پرندگان با خوردن سوسک‌های آلوده به لارو مرحله 3 به این کرم آلوده می‌شوند. این کرم‌ها می‌توانند به‌وسیله میکروسکوپ نوری و روش‌های مولکولی تشخیص داده شوند. بیماری در پرندگان می‌تواند از بی‌علامت تا کشنده متغیر باشد. در این گزارش، آلودگی سنگدان بلدرچین‌ها بهH. truncata  شرح داده شده است. 25 دستگاه گوارش بلدرچین‌هایی که به‌صورت طبیعی مرده بودند مورد بررسی پس از مرگ قرار گرفت. 6 سنگدان از 25 نمونه (24 درصد) به کرم H. truncata آلوده بودند. در مجموع 18 کرم جداسازی و تشخیص داده شد. کرم‌ها بین لایه‌های زیر مخاط و عضلانی سنگدان‌های آلوده بودند. به‌دلیل تغییرات پس از مرگ، مقطع هیستوپاتولوژیک تهیه نشد. بنابراین برای اولین بار در دنیا آلودگی بلدرچین‌ها به H. truncata گزارش می‌شود. آلودگی به این کرم از کبوتر (Columba livia domestica) و هدهد(Upupa epops) گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها