آلودگی بلدرچین ها (Coturnix coturnix) به Hadjelia truncata در شهر سمنان، ایران

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

Hadjelia truncata یک نماتود اسپیرورید است که می تواند دستگاه گوارش پرندگان را آلوده کند و سیر تکاملی غیر مستقیم دارد. برخی سوسک ها می توانند میزبان واسط باشند. پرندگان با خوردن سوسک های آلوده به لارو مرحله 3 به این کرم آلوده می شوند. این کرم ها می توانند به وسیله میکروسکوپ نوری و روش های مولکولی تشخیص داده شوند. بیماری در پرندگان می تواند از بی علامت تا کشنده متغیر باشد. در این گزارش، آلودگی سنگدان بلدرچین ها به H. truncata شرح داده شده است. بیست و پنج دستگاه گوارش بلدرچین هایی که به صورت طبیعی مرده بودند مورد بازرسی پس از مرگ قرار گرفت. شش سنگدان از بیست و پنج نمونه (24%) به کرم H. truncata آلوده بودند. در مجموع هجده کرم جداسازی و تشخیص داده شد. کرم ها بین لایه های زیر مخاط و عضلانی سنگدان های آلوده بودند. به دلیل تغییرات پس از مرگ، مقطع هیستوپاتولوژیک تهیه نگردید. بنابراین برای اولین بار در دنیا آلودگی بلدرچین ها به H. truncata گزارش می شود. آلودگی به این کرم از کبوتر (Columba livia domestica) و هد هد (Upupa epops) گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها