دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، تیر 1403 

مقاله مروری

پیامدهای مالاریا در دام: مخازن، چالش ها و مسیرهای آینده

صفحه 311-332

10.32598/ijvm.18.3.1005502

باسیمه عبدالفتاح البادرانی؛ مآب ابراهیم ابراهیم الفروچی؛ محمد نعیم اقبال؛ اسفا اشرف


مقاله پژوهشی

عصاره آنتوسیانین از سیب زمینی شیرین بنفش با تغییر کورتیکوسترون مغز در موش های تحت استرس مزمن، انتقال دهنده های عصبی و رفتار حرکتی را بهبود می بخشد.

صفحه 333-344

10.32598/ijvm.18.3.1005405

نیا کورنیانینگ سی؛ آرلیا رامادینی حکیم؛ دافا سال سابیلا؛ آگوین فهمی فهانانی؛ نویتا تیتیس هربیانتی؛ رتی راتناواتی


رژیم دوز موثر STZ برای دیابت ناشی از STZ در مدل موش صحرایی

صفحه 377-386

10.32598/ijvm.18.3.1005389

اولوشولا آدلیه؛ تمی توپه آجالا؛ اولوواتودیمو ادووله آدکویا؛ آدنیک لیابو آدلیه


محافظت از کیفیت اسپرم بز در هنگام ذخیره سرمایی با استفاده از کوانزیم کیوتن

صفحه 429-434

10.32598/ijvm.18.3.1005359

مختار مهاجر؛ نادر اسدزاده؛ هدی جواهری بارفروشی؛ نوید داداشپور دواچی؛ رضا مسعودی


مسمومیت با آفلاتوکسین در بره میش‌های یک مزرعه صنعتی پرورش گوسفند

صفحه 453-458

10.32598/ijvm.18.3.1005279

حسین امینیان فر؛ نازنین سمیعی؛ عقیل شریف زاده؛ محیا لاله پور؛ سیده فاطمه صفوی؛ محمدرضا مختاری هویه