وقوع آفلاتوکسیکوزیس در مزرعه پرورش صنعتی گوسفند

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 دامپزشک بخش خصوصی، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 موسسه پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران بخش پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 بخش میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 بخش پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

5 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

خلاصه
مسمومیت با آفلاتوکسین در اکثر گونه های حیوانی مشاهده شده است. با این وجود، وقوع آفلاتوکسیکوز به ندرت در گوسفند ثبت شده است. در این گزارش، سه راس بره میش هفت ماهه نژاد رومن مبتلا به زردی شدید، تاکی پنه، تب خفیف، اسهال، بی‌اشتهایی و بی‌حالی مشاهده شد. دو راس از آنها به علت عدم پاسخ به درمان ذبح شده و یکی پس از درمان بهبود یافت. یافته های کالبدگشایی شامل زردی، آسیت، خونریزی منتشر در چادرینه، بزرگ شدن کیسه صفرا و تغییر رنگ و قوام کبد و کلیه بود. در ارزیابی هیستوپاتولوژیک، نکروز سلول های کبدی، مگالوسیتوز و فیبروز سانتریلوبولار در کبد و هموگلوبینوری بدون دژنراسیون نفروتیک در کلیه مشاهده شد. برای لپتوسپیروز به عنوان تشخیص افتراقی اصلی، آزمون PCR انجام شد که منفی بود. علائم بالینی و ضایعات میکروسکوپی مشخصه، حاکی از آفلاتوکسیکوزیس در بره‌هایی بود که در این بررسی توضیح داده شد.
کلمات کلیدی: آفلاتوکسین، مسمومیت، گوسفند، پرورش صنعتی، خوراک دستی، هیستوپاتولوژی، زردی، نارسایی کبدی

کلیدواژه‌ها