رژیم دوز موثر STZ برای دیابت ناشی از STZ در مدل موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی دامپزشکی و بیوشیمی، دانشگاه فدرال کشاورزی، آبئوکوتا، نیجریه

2 گروه فارماکولوژی دامپزشکی و سم شناسی، دانشگاه فدرال کشاورزی، آبئوکوتا، نیجریه

3 بیمارستان آموزشی دامپزشکی، دانشگاه فدرال کشاورزی، آبئوکوتا، ایالت اوگون، نیجریه.

10.22059/ijvm.2023.358146.1005389

کلیدواژه‌ها