موسیقی ذرمانی موتزارت برای بهبود بهروه وری زندگی روزانه در بیماران اسکیزوفرنی با سابقه تجربه زورگویی

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، دانشگاه پادجاران، جاوا غربی، اندونزی

2 گروه بهداشت روان، دانشکده پرستاری، دانشگاه پادجاران، جاوای غربی، اندونزی

کلیدواژه‌ها