دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، فروردین 1403 

مقاله پژوهشی

مطالعه اپیدمیولوژیک ویروس پاراآنفلوآنزا 3 گاوی در گوسفند: شیوع سرمی، عوامل خطر و پراکنش در دو منطقه الجزایر

صفحه 159-168

10.32598/ijvm.18.2.1005387

سامه بغزا؛ عبدنور عزیزی؛ فوزی درار؛ مصطفی عدنان صمدی؛ حنانه دگیم؛ خیرالدین گوگال؛ الآلیا گرادی؛ عمر بنونه؛ بکیر ماماچه


رشد و بلوغ طحال شتر یک کوهانه:تحلیل تشریحی و بافت شناسی در طول سه سال اول زندگی

صفحه 177-186

10.32598/ijvm.18.2.1005371

فارس محمد امین؛ خنونو طارق؛ رحمان دجاله ادینه؛ حارک درراجی؛ هواری حمیدا؛ رباح مایوف


بروز آلودگی جرب در خرگوش ها

صفحه 195-202

10.32598/ijvm.18.2.1005367

لایان یاسین خلیل؛ نادیه حامد محمد؛ نادیه سلطان الحیالی


شناسایی مولکولی ویروس دیستمپر (CDV ) در سگ‌های مبتلابه فرم‌های بالینی عصبی و غیرعصبی

صفحه 203-214

10.32598/ijvm.18.2.1005294

سید محمد مجتهدزاده؛ شهرام جمشیدی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سید میلاد واحدی؛ ایرج اشرافی تمای؛ حسام الدین اکبرین؛ حمیدرضا موسویان


تشخیص وقوع پلی مورفیسم ژن پروتئین میوزین بایندینگ (MYBPC3) C3 در گربه‌های نژاد پرشین با و بدون کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک

صفحه 215-222

10.32598/ijvm.18.2.1005356

سعید حیدریان؛ داریوش شیرانی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سعید بکایی؛ مهدی حسن خانی؛ علی روستایی؛ لیلی حلیمی اصل


ضایعات توموری در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus kutum)

صفحه 291-300

10.32598/ijvm.18.2.1005373

محدث قاسمی؛ عیسی شریف پور؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ زهرا عینی زاده؛ هستی آذرآباد


گزارش علمی

دوتایی شدن خلفی ناقص همراه با اصلاح پیگوملیا در یک سگ

صفحه 301-310

10.32598/ijvm.18.2.1005274

شیوا امان الهی؛ فرزاد حیاتی؛ علی میرشاهی؛ محمد رضا گلمکانی