دوتایی شدن خلفی ناقص همراه با اصلاح پیگوملیا در یک سگ

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ناهنجاری های مادرزادی نقص های ساختاری هستند که در تمام گونه ها در طول رشد جنین رخ می دهد. پیگوملیا نوعی پلی ملیا است که در آن پاهای اضافی به لگن متصل می شوند. این اختلال در انسان و حیوانات مشاهده شده است. یک توله سگ ماده مختلط (شیتزو) با توده ای سفت که شبیه دو اندام عقبی در ناحیه لگن بود به کلینیک حیوانات خانگی در مشهد ارجاع شد. در ارزیابی‌های رادیوگرافیک، دو اندام خلفی اضافی از استخوان‌های بدشکل لگن منشا گرفته و کوتاه‌تر از اندام‌های طبیعی بودند. هر دو استابولوم اضافی روی نیم لگن تشخیص داده شد، و دو مفصل کوکسوفمورال اضافی عمود بر مفاصل منظم هیپ در جهت خلفی یافت شدند. همچنین دو فرج و دو مقعد مشاهده شد که فقط یک فرج و مقعد کارکرد داشتند. در نهایت، اندام اضافی با عمل جراحی قطع شد. این اولین گزارش از یک سگ با دوتایی شدن خلفی ناقص و اصلاح موفق پیگوملیا در ایران است.

کلیدواژه‌ها