کلیدواژه‌ها = جمجمه
تفاوت های مورفولوژیک جمجمه گوزن زرد ایرانی نر و ماده (Dama dama mesopotamica)

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 221-232

10.22059/ijvm.2020.299875.1005075

بهرخ مرزبان عباس آبادی؛ فریبرز قجقی؛ صابر رحمتی؛ امید حاجیان


ارزیابی مقایسه‌ای شاخص‌های استخوانی جمجمه درد بز‌های منطقه میانی نیجریه

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 111-116

10.22059/ijvm.2013.35315

اُ. ام ساموئل؛ بی. اُ. کورزرزر؛ جی.اُ اولوپاد؛ اس. کی. اونووکا