مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان

نویسندگان

چکیده

استان گیلان که در شمال ایران و جنوب دریای مازندران واقع شده از نظر شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی با سایر نقاط ایران تفاوت دارد و این امر شرایط ویژه ای را برای شیوع بیشتر برخی از بیماریها مانند لپتوسپیروز فراهم می کند. به منظور مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاوداریهای سنتی استان گیلان که واکسنی علیه لپتوسپیروز دریافت نمی کنند، تعداد 205 ‌نمونه سرم خون از گاوهای 9 شهرستان این استان بطور تصادفی اخذ گردید. همه نمونه های سرمی جهت انجام آزمایش میکروآگلوتیناسیون (‌MAT) به آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز واقع در بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل و تا زمان آزمایش در فریزر 20– درجه نگهداری شدند. آزمایش MAT طبق پروتکل استاندارد و با استفاده از شش سروتیپ گریپوتایفوزا، ایکتروهموراژیه، هارجو، کنیکولا و بالوم انجام و تیترهای سرمی مساوی و یا بیشتر از 1:100 مثبت محسوب گردید. ‌ ‌نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد 53 نمونه (8/25 درصد) دارای واکنش مثبت سرمی علیه حداقل یکی از سروتیپها می باشد. بیشترین تعداد موارد مثبت مربوط به سروتیپ کنیکولا با 24 مورد (7/11 درصد) و کمترین آن مربوط به سروتیپهای ایکتروهموراژیه 1 مورد (5/0 درصد) و هارجو 2 مورد (1 درصد) بود. بیشترین موارد مثبت مربوط به تیتر سرمی 1:100 بوده و بالاترین تیتر سرمی بدست آمده 1:400 بود. نتایج این مطالعه این فرضیه را تا حدودی تایید می کند که گاوها نیز ممکن است نقشی در نگهداری سروتیپ کنیکولا در جمعیت خود داشته باشند. با توجه به اینکه اغلب دامپروریهای ویزیت شده دارای حداقل یک قلاده سگ غیر واکسینه بر علیه لپتوسپیروز بودند، لذا شیوع بالای سروتیپ کنیکولا در گاوها احتمالا ناشی از تماس نزدیک این دو گونه حیوان در محیط دامپروریها می باشد. علاوه بر آن به این نکته باید توجه داشت که گاوها و سگ‌های آلوده به لپتوسپیروز می توانند خطرات زیادی برای آلودگی انسان بویژه دامداران، کشاورزان، کارگران شیردوشی و کشتارگاه‌ها بوجود آورند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها