گزارش یک مورد فیبروسارکوم واژن در گاو

نویسندگان

چکیده

یک راس گاو هلشتاین 5 ساله با سابقه پرولاپس واژن به کلینیک دامهای بزرگ دامپزشکی دانشگاه تبریز ارجاع داده شد. بنا بر اظهارات دامدار، پرولاپس واژن از پنج ماه پیش شروع شده و به طور متناوب با دفع ترشحات خون آلود از واژن همراه بوده است. .اشتهای گاو خوب و تاریخ آخرین زایمان آن 2 ماه قبل بوده است. درمعاینه بالینی اثری از پرولاپس واژن مشاهده نشد و یک توده تومور مانند که به سقف واژن چسبیده و از فرج به بیرون برجستگی پیدا کرده بود جلب توجه می کرد. بعد از بی حسی اپیدورال، این توده با قسمتی از بافت اطرافی به طریقه جراحی برداشته شد. ابعاد آن ?4/3?´?4?´?2/5 سانتی متر، تاحدی محاط که ظاهری پرخون، لوبوله و زخمی داشت و سطح مقطع یکنواخت کرمی رنگ و بدون نقاط نکروز و خونریزی داشت. در مطالعه میکروسکوپیک، توده توموری از سلول های دوکی شکل کشیده شبیه به سلول های فیبروبلاست تشکیل شده بود که در دستجات درهم آمیخته آرایش یافته بودند. سلول های نئوپلاستیک، حالت چند شکلی (پلئومورفیسم)، بزرگی هسته ها (کاریومگالی) و هیپرکروماتیسم را نشان می دادند. بر اساس محل، رفتاربیولوژیک، نتایج ایمونوهیستوشیمی، مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، توده مذکور به عنوان توموری با خاستگاه بافت همبندی و از نوع فیبروسارکوم با درجه تمایز خوب تشخیص داده شد. این اولین گزارش فیبروسارکوم واژن گاو از ایران می باشد.