دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 391317، آبان 1389، صفحه 217-292 
تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران

10.22059/ijvm.2010.22100

alireza vajhi؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مجید مسعودی فرد؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ احسان ترکی؛ احسان عزیز زاه؛ عبدالجلیل قیادی


بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج

10.22059/ijvm.2010.22102

شاهین فکور؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ محمد قلی نادعلیان؛ صمد لطف الله زاده


گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

10.22059/ijvm.2010.22104

ehsan torki؛ غلام رضا عبداله پور؛ غلامرضا افشاری؛ مسعود رجبیون؛ مهیار رئیسیان؛ مجید شهابی؛ مجید متقی نژاد


اثر جیوه بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند

10.22059/ijvm.2010.22106

Khalil Badiei؛ خداداد مستغنی؛ پگاه نیک قدم؛ مهرداد پورجعفر


گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

10.22059/ijvm.2010.22108

ehsan torki؛ غلامرضا عبداله پور؛ غلامرضا افشاری؛ مسعود رجیبون؛ مهیار رئیسیان؛ مجید شهابی؛ مجید متقی نژاد