دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 225536، اسفند 1388، صفحه 1-68 
درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ

10.22059/ijvm.2010.20869

ali baniadam؛ فخر الدین احمدیان؛ بابک محمدیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ علیرضا غدیری


کلونینگ ژن پروتئین استرس حرارتی 70 کیلو دالتونی توکسو پلاسما گوندی

10.22059/ijvm.2010.20871

سید سید طبائی؛ Abdolhossein Dalimi؛ بهرام کاظمی؛ جاوید صدرائی؛ فاطمه غفاری فرد


فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان

10.22059/ijvm.2010.20875

seidhosein hoseini؛ محمد جلوخانی؛ علیرضا باهنر؛ علی اسلامی