دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 295356، مرداد 1389، صفحه 141-216 
قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران

10.22059/ijvm.2010.21348

hojatollah shokri؛ علی رضا خسروی؛ علی ناصری؛ مریم قیاسی؛ سید پیمان ضیاپور


بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو

10.22059/ijvm.2010.21349

mohamad hajilolaei؛ محمد حاجی حاجیکلایی؛ فرهنگ ساسانی؛ ناصر علیدادی


اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی

10.22059/ijvm.2010.21352

Mojtaba Alishahi؛ محمد رنجبر؛ مسعود قربانپور؛ رحیم پیغان؛ مهرزاد مصباح؛ محمد راضی جلالی


جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر

صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2010.21354

مهدی سلطانی؛ محدث قاسمی؛ مصطفی شریف روحانی؛ عیسی شریف پور؛ سید جلال ذریه زهرا