اولین گزارش از آلودگی سگ‌ها به آناپلاسما پلیتیس در فیلیپین

نویسنده

1) گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی اوبی هیرو،‌هوکایدو، ژاپن 2) دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم دامی،‌دانشگاه گیفو،‌گیفو،‌ژاپن 3) کالج دامپزشکی و گروه علوم دامی، دانشگاه ایالت ویسایاس،‌ویسکا،‌بی بی فیلیپین

چکیده

Anaplasms platys‌ بـا نام قبلی ‌rlichia platys‌Eh‌ که عامل ایجاد ترمبوسیتوپنی دورهای عفونی در سگ است تاکنون بطور گسترده در جنوب شرقی آسیا مورد مطالعه قرار نگرفته است.تازه ترین گزارش‌های علمی برای این منطقه محدود به یک گزارش آلودگی کنه از تایلند و همچنین فیلیپین می‌باشد. در گزارش فعلی قطعات DNA مربوط به ‌Anaplasms platys‌در سگ‌های فیلیپین شناسایی گردید. همچنبین این توله سگ مبتلا به پان سیتوپنی mL(103x 24 :g/dL, platelet count7/3 :mL, HGB106x 2/1 :, RBC5/11mL, PCV: %103x 5/3:)WBC ‌هپاتیت،افزایش میزان آنزیم الانین ترانسفراز ‌U/L( 127) وبزرگ شدن طحال بود. بعلاوه گنجیدگی‌های داخل سلولی در پلاکت‌ها نشان داده شد. سکانس قطعات DNA‌تشابه 100درصدی را با کنه ‌Rhipicephalus sanguineus بیشتر‌ ‌گـزارش شده از فیلیپین نشان داد. گزارش فعلی بعنوان اولین مورد از آلودگی Anaplasms platys‌ در سگ‌های فیلیپینی می‌باشد که بایستی به منابع مرتبط با اپیدمیولوژی  ‌vector-borne‌ منطقه جنوب شرقی آسیا اضافه شود.

کلیدواژه‌ها