دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 159-231 
بررسی سرولوژیک حضور آنتی بادی علیه ویروس نیل غربی در اسبان استان خوزستان

صفحه 185-191

10.22059/ijvm.2013.35969

مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مرضیه زینوند


جداسازی، تمایز و نشاندارسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ

صفحه 193-199

10.22059/ijvm.2013.35970

مهدیه رضائی؛ شهرام جمشیدی؛ ‌آنا صفارپور؛ مهدی عاشوری؛ داوود شریفی؛ ‌حامد زمان خان ملایری؛ نقاء تمیمی؛ امیر رضا رکن


تشخیص کوکسیلا برونتی با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای در شیرهای فله‌ای گاودرای های استان قم در سال 1390

صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2013.35972

آرش قلیانچی لنگرودی؛ نرگس باباخانی؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ کیوان مجید زاده اردبیلی؛ عباس مروتی؛ محمد سلیمانی


جستجوی باقیمانده آنتی بیوتیک‌های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین و میزان آفلاتوکسین ‌1M در شیر خشک مصرفی در کارخانجات لبنی استان تهران

صفحه 221-226

10.22059/ijvm.2013.35974

نگین نوری؛ گیتی کریم؛ مهیار رئیسیان؛ حمید خانقاهی ابیانه؛ علیرضا باهنر؛ افشین آخوندزاده بستی؛ فرشته قدمی