دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 83-147 
جداسازی سلولهای اسپرماتوگونی از بیضه گوساله نابالغ و همکشتی با سلولهای سرتولی در محیط کشت حاوی CSF1

صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2013.35058

شیوا شفیعی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم زاده نوا؛ منصوره موحدین؛ مسعود طالب خان گروسی؛ بابک قاسمی پناهی؛ پیمان رحیمی فیلی


مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)‌

صفحه 91-94

10.22059/ijvm.2013.35056

علیرضا قدردان مشهدی؛ علی رضا سازمند؛ عباس کریمیان؛ سید حسین حکمتی مقدم


مورفولوژی

صفحه 117-122

10.22059/ijvm.2013.35491

ای. ایکپگبو؛ یو.سی. ندبدوم؛ او. نندوزی؛ آی. او. آگباکورا


استفاده از تری متیل کایتوزان در تجویز داخل بینی DNA کدکننده c70e-HSP2M در مدل موشی

صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2013.35063

مهران دباغیان؛ سید محمود ابراهیمی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مجید تبیانیان؛ علی رضایی مکرم؛ مریم ایمان؛ علیرضا تونگار رنجبر