نویسنده = حسین حسینی
تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله‌های طیور گوشتی سمنان با RT-PCR

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 27-34

10.22059/ijvm.2020.302556.1005087

امیر دره باغی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حسین حسینی


ردیابی و تعیین ویژگی‌های مولکولی روتاویروس‌های پرندگان در مزارع گوشتی در گیلان

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 27-36

10.22059/ijvm.2018.265109.1004919

فاطمه پورصفر؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ فاطمه موسوی


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی