نویسنده = رضا مسعودی
محافظت از کیفیت اسپرم بز در هنگام ذخیره سرمایی با استفاده از کوانزیم کیوتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2023.355122.1005359

مختار مهاجر؛ نادر اسدزاده؛ هدی جواهری بارفروشی؛ نوید داداشپور دواچی؛ رضا مسعودی


افزودن ال-کارنیتین به رقیق‌کننده باعث محافظت از اسپرم قوچ در فرایند سردسازی می‌شود

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 79-86

10.32598/ijvm.18.1.1005335

مختار مهاجر؛ نوید داداشپوردواچی؛ رضا مسعودی؛ نادر اسد زاده


اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 393-400

10.32598/ijvm.17.4.1005346

هدی جواهری بارفروشی؛ سعید اسماعیل خانیان؛ نوید داداشپور دواچی؛ نادر اسدزاده؛ رضا مسعودی