کلیدواژه‌ها = گاو شیری
عملکرد تولیدمثلی بهتر گاوهای شیری هلشتاین با طول فاصله آنوجنیتال متوسط در تلقیح اول پس از زایش

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 46-56

10.22059/ijvm.2020.309538.1005125

محمد جواد مظفری مکی ابادی؛ وحید اکبری نژاد؛ فرید براتی؛ فرامرز قراگزلو؛ مهدی وجگانی


میزان آبستنی متعاقب برنامه پیش همزمانی و دو برنامه هیتسینک کوتاه مدت با استفاده از ۲ تزریق PGF2α در گاوهای شیری

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2021.319206.1005162

حمید قاسم زاده نوا؛ میرمعین بهرامی؛ وحید اکبری نژاد؛ سید علیرضا علوی طباطبایی


بهبود باروری اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای شیری متعاقب تزریق PMSG 6 روز پس از زایمان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-195

10.22059/ijvm.2020.298705.1005067

حافظ صادقی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ وحید اکبری نژاد؛ حمید دهقان هراتی؛ علی سلیمی ویری


بررسی غلظت ید محصولات لبنی ایران و سهم آن در تامین نیاز مصرفکنندگان

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 159-165

10.22059/ijvm.2019.280325.1004984

محمد رضا رضایی آهوانوئی؛ محمدعلی نوروزیان؛ مهدی هدایتی


تغییرات pH شکمبه، غلظت خونی سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین در گاوهای شیرده هولشتاین تازه زا

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 87-98

10.22059/ijvm.2019.280140.1004982

احمد پایداررود معجنی؛ صمد لطف اله زاده؛ غلامرضا قربانی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مرتضی موسوی


متابولیک پروفایل گاوهای پرتولید مبتلا به کیستهای تخمدانی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 241-248

10.22059/ijvm.2016.56323

افشین جعفری دهکردی؛ پژمان میرشکرایی؛ اعظم دهقانی


ارزیابی وضعیت سلامت پستان در مزارع گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 255-260

10.22059/ijvm.2015.52484

طیبه محمودی افصح؛ مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد


ارزیابی دیس ریتمی ها و بیومارکرهای قلبی در گاوهای پر تولید و کم تولید

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 101-109

10.22059/ijvm.2014.51407

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ شیما بلالی دهکردی