کلیدواژه‌ها = کپور معمولی
وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 263-272

10.32598/ijvm.17.3.1005338

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید حسین حسینی فر؛ سید مرتضی حسینی


اثر افزودن میکروالگای کلرلا اسپ. بر روی برخی از پارامترهای بیولوژیکی و تجزیه و تحلیل نزدیک به کپور معمولی Cyprinus carpio L.

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 199-206

10.22059/ijvm.2018.244747.1004856

نسرین محی الدین عبدالرحمن؛ عبید سنا هشیار؛ اریان عزیز خدیر؛ بینایی بختیار عمر؛ دشتی بهمن هما راشد؛ لاوک هیوا بهالدین


تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان بر پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در ماهی کپور معمولی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-133

10.22059/ijvm.2014.51410

مجتبی علیشاهی؛ امین اسمعیلی راد؛ مهدی زارعی؛ مسعود قربانپور


مطالعه بافت‌شناسی تخمدان ماهی کپور معمولی در طی دوره تولید مثل در استان خوزستان، ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 260-268

10.22059/ijvm.2011.23583

سولماز شیرعلی؛ نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری