کلیدواژه‌ها = PCR-RFLP
شناسایی مولکولی واریانت‌های آنتی‌ژنی پاروویروس سگ (CPV) جدا شده از سگ‌های سالم و اسهالی در منظقه ارومیه، ایران

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 9-19

10.22059/ijvm.2017.60676

حبیب دستمالچی ساعی؛ شهرام جوادی؛ شهلا اکبری؛ نرجس هادیان؛ ادریس زرزا


مقایسه ژن «tim» ژیاردیا لامبلیا در حیوانات آزمایشگاهی و انسان و اهمیت انتقال متقاطع در ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-47

10.22059/ijvm.2015.53232

میترا زارع بوانی؛ ناهید عین الهی؛ نسرین دشتی؛ مصطفی رضائیان


بررسی تنوع اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفندان سنگسری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2011.22673

gholamraza nikbakhat؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عبدالله درخشنده؛ رضا طالبنیا