دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-121 
تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله‌های طیور گوشتی سمنان با RT-PCR

صفحه 27-34

10.22059/ijvm.2020.302556.1005087

امیر دره باغی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حسین حسینی


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

ارزیابی بیان سیتوکراتین ۷ در نئوپلازی‌های مختلف غدد پستانی

صفحه 56-67

10.22059/ijvm.2020.295956.1005052

الناز الهی راد؛ فرهنگ ساسانی؛ علیرضا خسروی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فاطمه خان براری


فارماکولوژی

مطالعه فارماکوکینتیک انروفلوکساسین پس از تزریق زیر جلدی یک فرآورده تشکیل دهنده ژل در محل در مقایسه با یک فرآورده رایج در خرگوش

صفحه 68-78

10.22059/ijvm.2020.295087.1005057

علی رسولی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جوار؛ کتایون کیانی


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

اثر محافظتی شیر شتر بر نفروتوکسیستی ناشی از جنتامیسین: ازبیومارکرهای کلیوی تا شواهد هیستوپاتولوژی

صفحه 79-92

10.22059/ijvm.2020.296093.1005053

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی؛ عباس جواهری وایقان؛ احد محمدنژاد؛ محمود احمدی همدانی


تغذیه- بهداشت

حداقل غلظت بازدارندگی عصاره فنولی و نشاسته مقاوم بر کلستریدیوم پرفرینجنس: مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 93-103

10.22059/ijvm.2020.294186.1005047

سمیرا کرامتی جبه دار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ علی مهدوی؛ حمید استاجی؛ نعمت هدایت ایوریق


فعالیت محافظت کننده قلب و محافظت کننده کبد عصاره سیلی مارین در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آردی و پلت

صفحه 104-121

10.22059/ijvm.2020.302033.1005084

سیده عالمه حسینیان؛ بهمن عبدی هاچسو؛ سعید نظیفی؛ سید امیر هاشمی هزاوه؛ سید حمیدرضا هاشمی تبار؛ رضا رضاپور