دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 122-258 

تغذیه- بهداشت

کاربردهای اندازه نانومتری در بسته بندی و ذخیره مواد غذایی: یک مقاله مروری

صفحه 122-153

10.22059/ijvm.2021.310466.1005130

فریده پیدایی؛ حامد اهری؛ سید امیر علی انوار؛ مریم عطایی


شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری لامپی اسکین (LSDV) در ایران

صفحه 169-173

10.22059/ijvm.2020.299359.1005071

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی راجعونی؛ جمیل عطایی؛ ناصر صدری؛ نیوشا حاجی زمانی؛ لیلا آقائیان؛ ساناز مجیدی؛ حافظ صادقی؛ محمدرضا قرآنی


اثرات میدان مغناطیسی نبض دار بعنوان مکملی بر دی متیل سولفوکساید موضعی و فعالیت بدنی کنترل شده در درمان التهاب تاندون خم کننده سطحی انگشت در اسب

صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2020.296949.1005061

سید رضا جوادی؛ فریدون صابری افشار؛ محمدمهدی دهقان؛ مجید مسعودیفرد؛ احسان ترکی باغبادرانی؛ جواد ربیعی؛ ستاره بنانی


مامایی و تولید مثل

بهبود باروری اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای شیری متعاقب تزریق PMSG 6 روز پس از زایمان

صفحه 187-195

10.22059/ijvm.2020.298705.1005067

حافظ صادقی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ وحید اکبری نژاد؛ حمید دهقان هراتی؛ علی سلیمی ویری


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

بررسی اثرات کاهش‌دهندۀ لیپید و قند خون عصارۀ هیدروالکلی گیاه چویل در موش‌های صحرایی هیپرلیپیدمیک

صفحه 208-219

10.22059/ijvm.2020.292328.1005042

محمد عباسی؛ جهانگیر کبوتری کتج؛ جواد چراغی؛ مرتضی زنده دل خیبری


آناتومی - بافت شناسی

تفاوت های مورفولوژیک جمجمه گوزن زرد ایرانی نر و ماده (Dama dama mesopotamica)

صفحه 221-232

10.22059/ijvm.2020.299875.1005075

بهرخ مرزبان عباس آبادی؛ فریبرز قجقی؛ صابر رحمتی؛ امید حاجیان


گزارش علمی

مسمومیت با فسفید روی در سه راس اسب: گزارش بالینی

صفحه 254-258

10.22059/ijvm.2020.302634.1005088

علی صادقی نسب؛ فرهاد مهرا؛ رضا سلگی؛ علیرضا نوریان؛ علی اصغر بهاری