دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 259-368 
مقایسه دو روش جراحی پایلوروپلاستی Y-U بصورت باز و لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ

صفحه 301-310

10.22059/ijvm.2021.304157.1005098

ایمان عاشقیان امیری؛ میر سپهر پدرام؛ آذین توکلی؛ علیرضا وجهی؛ جلال رضایی؛ عطیه خیرالهی؛ حسین عاشق؛ محمدرضا مخبردزفولی


فارماکولوژی

اثرات هورمون‌های استانوزولول و ناندرولون دکانوآت بر غلظت سرمی اریتروپویتین و تستوسترون در سگ‌ها

صفحه 325-334

10.22059/ijvm.2020.307743.1005116

بهمن مصلی نژاد؛ سعد گورانی نژاد؛ آناهیتا رضایی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ هادی ایمانی راستابی؛ سامان سلمانی