دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-98 

عوامل عفونی - بیماریها

انباشتگی ناشی از اجسام خارجی در نشخوارکنندگان کوچک در منطقه گومبه نیجریه

صفحه 1-14

10.22059/ijvm.2021.297539.1005166

لاوال جلال الدین ربنا؛ زینب بوکولا یوسف؛ محمد مصطفی؛ لاوان آدامو


بررسی تاثیر لارودرمانی بر روند بیماری سارکوئید تکسمیان

صفحه 16-25

10.22059/ijvm.2021.315021.1005144

مسعود احمدنژاد؛ محمد طلوعی کلیبر؛ حسین جارالمسجد؛ جواد رفیع نژاد


مامایی و تولید مثل

عملکرد تولیدمثلی بهتر گاوهای شیری هلشتاین با طول فاصله آنوجنیتال متوسط در تلقیح اول پس از زایش

صفحه 46-56

10.22059/ijvm.2020.309538.1005125

محمد جواد مظفری مکی ابادی؛ وحید اکبری نژاد؛ فرید براتی؛ فرامرز قراگزلو؛ مهدی وجگانی


مطالعه آناتومی و مورفومتریک استخوانچه‌های گوش میانی در گوسفند لری و گاو بومی منطقه‌ی شهرکرد

صفحه 72-80

10.22059/ijvm.2021.317645.1005154

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ امیرحسین ترابی؛ مژگان سادات عظیمی؛ هانیه محمدی؛ کاظم نوروزی


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

تأثیر تزریق دزهای مختلف ویتامین D3 بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای نر نژاد هلشتاین

صفحه 81-88

10.22059/ijvm.2021.314273.1005142

مرتضی کیوانلو؛ محمود احمدی همدانی؛ اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ فرزانه رخشانی زابل