دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 338-431 

عوامل عفونی - بیماریها

ویژگی های شکستگی های اسکلت آپاندیکولار و محوری در خرگوش:یک مطالعه گذشته نگر

صفحه 338-347

10.22059/ijvm.2022.336985.1005225

کارولین سوتو مایور پادوا رودریگز؛ شیلا کانوسه رهال؛ ژاکوته لوالدوسکویرا سیلوا؛ ژنا پریرا سیلوا؛ ماریا ژاکلین مامپریم؛ جنیفر گابریلا فیگورا؛ اریک یوجی توکاشیکی؛ آلساندرا ملچرت


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

تغییرات پاتولوژیک ناشی از آلودگی با فاسیولا در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهر ایلورین در استان کوارا ، نیجریه

صفحه 356-363

10.22059/ijvm.2022.342551.1005270

محمد آدم؛ ریدوان ادواله باکاره؛ شولا دیوید اولا فادونسین؛ اولاتونده باتونده آکانبی؛ استر سولومون کیگیر؛ ثانی عبدل بارکا


عوامل عفونی - بیماریها

مشخصات ریخت شناسی و مولکولی نماتودهای جنس همونکوس در گاوهای جنوب شرق ایران

صفحه 364-371

10.22059/ijvm.2021.318533.1005157

مونا حسینی؛ زهرا سنجرانی؛ رضا نبوی؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ سیده آیدا داوری؛ حمیدرضا شکرانی


تولید مثل

ارزیابی ارزش تشخیصی غلظت تستوسترون مادری حین آبستنی برای تعیین جنسیت جنین در اسب

صفحه 372-379

10.22059/ijvm.2022.336095.1005220

وحید اکبری نژاد؛ فرامرز قراگوزلو؛ عمادالدین محبی؛ عرفان غلامعلی


ایمنی شناسی

حفاظت از گوساله ها در برابر کریپتوسپوریدیوزیس با آغوز گاو آبستن ایمن شده با آنتی ژن های کامل اووسیست

صفحه 380-389

10.22059/ijvm.2022.339810.1005255

محمد رضا مخبر دزفولی؛ فیصل ضرقامی؛ صادق رهبری؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ صمد لطف اله زاده؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ پرویز شایان


اثرات آپوپتوتیک کافئیک اسید فنیل استر و عصاره بابونه شیرازی بر روی سلول‌های سرطان ریه A549

صفحه 390-399

10.22059/ijvm.2022.335092.1005217

رحام مجیبی؛ حدیث مراد جودکی؛ جلیل مهرزاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده؛ دنیا نیک آیین