دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 211-337 

ایمنی شناسی

مجتمع عمده پذیرش بافتی به عنوان شاخص انتخاب برای پرورش حیوان ایمن

صفحه 211-227

10.22059/ijvm.2022.339598.1005251

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پویا هوشمند؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ فاطمه عباس آبادی


آناتومی - بافت شناسی

شروع و مراحل استخوان زایی در خرگوش (Oryctolagus cuniculus) با استفاده از دیافونیزاسیون

صفحه 228-238

10.22059/ijvm.2022.339671.1005254

کنچوکو توبچوکو اونوواما؛ جیمز اولیور نزالاک؛ دزندا تاورشیما؛ جوزف همبولو؛ سلامی اولاویه سلیمان


شیوع چاقی و سندرم متابولیک اسبان بین اسب های با مرتع و غیر مرتع

صفحه 249-256

10.22059/ijvm.2022.332703.1005201

حمید توانایی منش؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حمیدرضا موسویان؛ امید ذابح جزی


تولید مثل

تولید برون تنی رویان میمون Girvet درشرایط آزمایشگاهی

صفحه 257-264

10.22059/ijvm.2022.337486.1005229

نوید داداش پور دواچی؛ ابراهیم نوروزی؛ مسعود دیدارخواه؛ محمد اسلام پناه؛ محمد حسن حبل الورید


مامایی و تولید مثل

ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک در گاوهای هلشتاین تازه زا پس از افزودن عصاره گیاهی ایمونوفین به جیره

صفحه 274-287

10.22059/ijvm.2022.334623.1005210

مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلیل مهرزاد؛ مهدی وجگانی؛ علیرضا خسروی؛ وحید اکبری نژاد


بهداشت و پرورش آبزیان

ارزیابی برخی ازآفلاتوکسین ها در ترکیبات خوراک دام و طیور با روش HPLC : یک مطالعه محلی در استان کرمانشاه

صفحه 298-310

10.22059/ijvm.2022.329690.1005192

رامین خرمی؛ مهرداد پویانمهر؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ صیاد غلامی


گزارش علمی

امکان سنجی استفاده از ویرتوپسی مبتنی بر شواهد برای پاسخ به سؤالات احتمالی بالینی و پس از مرگ، در دامپزشکی

صفحه 311-336

10.22059/ijvm.2021.331329.1005197

محمد ملازم؛ آرزو رمضانی؛ سارنگ سروری؛ زهرا جعفری گیو؛ سارا شکرپور؛ اورس گیسبوهلر