دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 99-210 

فیزیولوژی

اثرات گرلین مرکزی برپارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم انرژی در جوجه های نوزاد

صفحه 110-118

10.22059/ijvm.2021.325585.1005182

لادن عمادی؛ حسین جنیدی؛ سعید نظیفی؛ حامد خواستی؛ الهه روحانی؛ هیروکی کایا


عوامل عفونی - بیماریها

بررسی توالی کامل ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ویروس نیوکاسل جدا شده از مزارع مرغ شمال شرق ایران

صفحه 126-143

10.22059/ijvm.2021.323058.1005172

سولماز مروتی؛ محمد باسامی؛ غلامعلی کلیدری؛ امین توسلی؛ جمشید رزمیار؛ محمد مهدی قهرمانی سنو


تولید مثل

بررسی شیوع پروتوتکا و آلودگی قارچی مخازن شیر دامپروریهای صنعتی ایران

صفحه 155-165

10.22059/ijvm.2021.327607.1005187

ابراهیم حسین آبادی؛ مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ فرامرز قراگزلو؛ بابک خرمیان طوسی؛ فرهاد موسی خانی


مامایی و تولید مثل

بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ

صفحه 166-177

10.22059/ijvm.2021.329603.1005191

احمد یوسف؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک؛ وحید اکبری نژاد؛ آرمین توحیدی


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه هیستومورفومتری و بیوشیمیایی کبد و هورمون های تیروئید به دنبال تجویز نانوذرات MoO3 در رت های ماده

صفحه 188-201

10.22059/ijvm.2021.330872.1005196

نگین بادی؛ سیمین فاضلی پور؛ طاهر ناجی؛ محمد بابائی؛ علی کلانتری حصاری


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

کبد نابجای داخل سینه ای در یک قلاده سگ: گزارش موردی

صفحه 202-209

10.22059/ijvm.2020.281593.1004989

محمد ناصر ناظم؛ سید محسن سجادیان؛ بهادر شجاعی؛ رضا خیراندیش؛ محمد حسن زاده