دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 1-84 

عوامل عفونی - بیماریها

تشخیص یک موتانت جدید پاروو ویروس سگ در ایران

صفحه 1-7

10.22059/ijvm.2018.231479.1004805

غلامرضا نیکبخت؛ شهرام جمشیدی؛ شهاب الدین محی الدینی


ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95

صفحه 9-17

10.22059/ijvm.2017.228730.1004797

فاطمه غلامی؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ مسعود هاشم زاده؛ مهدی وصفی مرندی


بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی


فون انگل ژیروداکتیلوس (مونوژنه‌آ، ژیروداکتیلیده) ماهیان ایران در بخش جنوب شرقی حوضه آبریز دریای خزر

صفحه 35-44

10.22059/ijvm.2017.237792.1004824

مریم برزگر؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ علی طاهری میرقائد؛ عباس بزرگ نیا


عوامل عفونی - بیماریها

مشاهده کارسینوم سلول‌های سنگفرشی در یک گله بز در ایران

صفحه 79-84

10.22059/ijvm.2017.243100.1004847

آرش امیدی؛ فاطمه ناظمی؛ حمید رضا پورمیرزائی؛ مهدی محبی فانی