دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 85-181 

ایمنی شناسی

نقش محافظتی پادتن های ضد K99 بر ضد عفونت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک در گوساله های تازه متولد شده

صفحه 97-107

10.22059/ijvm.2018.244346.1004855

خلیل الو؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ صمد لطف اله زاده؛ فرهاد موسی خانی؛ عادل قره باغی


تولید آنتی بادی منوکلونال بر ضد نوکلئوﭘروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزای ﭘرندګان، سروتیپ H9N2

صفحه 107-116

10.22059/ijvm.2018.245203.1004858

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ آزاده یکتاسرشت؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ امین جایدری


عوامل عفونی - بیماریها

بررسی شیوع بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBD

صفحه 117-124

10.22059/ijvm.2017.241887.1004845

سارا محمدعلی گل؛ صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سعید بکایی؛ مصطفی رضائیان؛ محمدرضا زالی؛ حمید اسدزاده عقدایی


مقایسه رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ جهت ارزیابی الگوی برونشیال در سگ

صفحه 145-152

10.22059/ijvm.2018.226261.1004795

امیر توکلی؛ علیرضا وجهی؛ محمد ملازم؛ سارنگ سروری؛ امیر رستمی؛ مهدی حسن خانی؛ داوود فسخودی