دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 233-330 

عوامل عفونی - بیماریها

بررسی میزان تاثیر تزریق ویتامین C تزریقی در کاهش میزان و شدت کریستال‌های استروویت در مقایسه با پروسه‌های درمانی طولانی مدت معمول

صفحه 233-242

10.22059/ijvm.2019.260171.1004907

عبدالعلی ملماسی؛ تارا نظری؛ سید محمد مجتهدزاده؛ سعید بکایی؛ روشنک مختاری؛ شبنم بابازاده؛ سهیل تولایی


کلینیکال پاتولوژی

مقاومت انسولینی و ارتباط آن با سن، جنس، فصل و چاقی در اسب های نژاد دره شوری

صفحه 270-278

10.22059/ijvm.2019.254165.1004889

علی صادقپور؛ علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ علی رضاخانی؛ خلیل بدیعی


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

خالص سازی آلفا توکسین سویه بومی NH2 کلستریدیوم سپتیکوم و تولید آنتی بادی آن

صفحه 279-289

10.22059/ijvm.2019.265290.1004921

محسن فتحی نجفی؛ محمد همتی؛ خدیجه مریدی


فیزیولوژی

اثرات عصاره Echinacea purpurae بر آسیب ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بیضه موش صحرایی

صفحه 303-313

10.22059/ijvm.2019.271683.1004953

صادق معتمدی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ پژمان مرتضوی